21 Cdo 339/2014Rozsudek NS ze dne 18.03.2015

21 Cdo 339/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce Mistrat s. r. o. se sídlem v Kroměříži, Velehradská č. 4249/24B, IČO 25594087, zastoupeného Mgr. Tomášem Opatrným, advokátem se sídlem v Kroměříži, Masarykovo nám. č. 128/3, proti žalované Slévárně Pilana Hulín, spol. s r. o. se sídlem v Hulíně, Nádražní č. 804, IČO 18189440, zastoupené JUDr. Zdeňkem Hromádkou, advokátem se sídlem ve Zlíně, Rašínova č. 522, o nahrazení souhlasu žalobce s vydáním předmětu soudní úschovy a o vzájemné žalobě žalované o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu soudní úschovy, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 362/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně, ze dne 31. ledna 2013, č. j. 60 Co 564/2012-645, takto:

I. Dovolání žalobce proti rozsudku krajského soudu v části, ve které byl potvrzen rozsudek okresního soudu ve výroku o zamítnutí návrhu, že žalovaná je povinna souhlasit s vydáním předmětu úschovy, a to peněžních částek měsíčního podnájmu z podnájemní smlouvy č. 1/2000 ze dne 31. 7. 2000 představujících uhrazené ceny podnájmu za měsíce listopad 2002 v částce 339.648,80 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 3/2002, prosinec 2002 v částce 339.648,80 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 1/2003, leden 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 2/2003, únor 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 4/2003, březen 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 5/2003, duben 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 6/2003, květen 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 7/2003, červen 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 9/2003, červenec 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 10/2003, srpen 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 13/2003, září 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 14/2003, říjen 2003 v částce 355.612,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 15/2003, listopad 2003 v částce 355.612,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 21/2003, prosinec 2003 v částce 355.612,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 1/2004, leden 2004 v částce 362.013,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 2/2004, únor 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 9/2004, březen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 10/2004, duben 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 12/2004, květen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 13/2004, červen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 15/2004, červenec 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 19/2004, srpen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 25/2004, září 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 30/2004, říjen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 33/2004, listopad 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 64/2004, prosinec 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 1/2005, leden 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 3/2005, únor 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 10/2005, březen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 53/2005, duben 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 55/2005, květen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 59/2005, červen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 60/2005, červenec 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 68/2005, srpen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 85/2005, září 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 87/2005, říjen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 92/2005, únor 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 13/2006, březen 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 16/2006, duben 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 19/2006, červen 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 21/2006, červenec 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 24/2006, září 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 43/2006, se zamítá.

II. Rozsudek Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně, ze dne 31. ledna 2013, č. j. 60 Co 564/2012-645, se mění takto:

Rozsudek Okresního soudu v Kroměříži ze dne 28. 6. 2012, č. j. 6 C 362/2009-557, se mění tak, že se zamítá návrh žalované, že žalobce je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy přijatého Okresním soudem v Kroměříži, a to peněžních částek: 339.648,80 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 3/2002-56, ze dne 4. 2. 2003, 339.648,80 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 1/2003-47, ze dne 4. 2. 2003, 355.612,20 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 2/2003-49, ze dne 16. 5. 2003, 355.612,20 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 4/2003-49, ze dne 16. 5. 2003, 355.612,20 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 5/2003-49, ze dne 16. 5. 2003, 355.612,20 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 6/2003-41, ze dne 19. 6. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 7/2003-41, ze dne 19. 6. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 9/2003-36, ze dne 1. 8. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 10/2003-39, ze dne 1. 9. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 13/2003-39, ze dne 3. 10. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 14/2003-39, ze dne 11. 11. 2003, 355.612,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 15/2003-38, ze dne 3. 12. 2003, 355.612,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 21/2003-39, ze dne 16. 1. 2004, 355.612,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 1/2004-41, ze dne 3. 3. 2004, 362.013,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 2/2004-37, ze dne 17. 3. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 9/2004-34, ze dne 29. 4. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 10/2004-39, ze dne 17. 5. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 12/2004-39, ze dne 11. 6. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 13/2004-39, ze dne 16. 7. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 15/2004-37, ze dne 22. 7. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 19/2004-37, ze dne 18. 8. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 25/2004-41, ze dne 7. 10. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 30/2004-41, ze dne 8. 11. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 33/2004-41, ze dne 8. 12. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 64/2004-43, ze dne 15. 2. 2005, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 1/2005-41, ze dne 11. 4. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 3/2005-42, ze dne 11. 4. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 10/2005-41, ze dne 11. 4. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 53/2005-41, ze dne 12. 5. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 55/2005-41, ze dne 13. 6. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 59/2005-41, ze dne 6. 9. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 60/2005-41, ze dne 6. 9. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 68/2005-41, ze dne 13. 10. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 85/2005-41, ze dne 7. 11. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 87/2005-40, ze dne 3. 2. 2006, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 92/2005-41, ze dne 3. 2. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 13/2006-41, ze dne 11. 5. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 16/2006-41, ze dne 11. 5. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 19/2006-41, ze dne 13. 7. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 21/2006-10, ze dne 21. 7. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 24/2006-9, ze dne 4. 9. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 43/2006-9, ze dne 5. 3. 2007.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně a na náhradu nákladů odvolacího řízení.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Na návrh Slévárny Pilana Hulín, spol. s r. o. byla „ve prospěch příjemce Mistrat s. r. o. nebo příjemce Slévárna Pilana Hulín, spol. s r. o.“ přijata do úschovy usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 4. 2. 2003, č. j. Sd 3/2002-56, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 26. 2. 2003, částka 339.648,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 4. 2. 2003, č. j. Sd 1/2003-47, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 26. 2. 2003, částka 339.648,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 5. 2003, č. j. Sd 2/2003-49, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 7. 6. 2003, částka 355.612,20 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 5. 2003, č. j. Sd 4/2003-49, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 7. 6. 2003, částka 355.612,20 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 5. 2003, č. j. Sd 5/2003-49, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 7. 6. 2003, částka 355.612,20 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 19. 6. 2003, č. j. Sd 6/2003-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 16. 7. 2003, částka 355.612,20 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 19. 6. 2003, č. j. Sd 7/2003-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 16. 7. 2003, částka 355.611,90 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 1. 8. 2003, č. j. Sd 9/2003-36, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 22. 8. 2003, částka 355.611,90 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 1. 9. 2003, č. j. Sd 10/2003-39, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 25. 9. 2003, částka 355.611,90 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 3. 10. 2003, č. j. Sd 13/2003-39, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 31. 10. 2003, částka 355.611,90 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 11. 11. 2003, č. j. Sd 14/2003-39, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 4. 12. 2003, částka 355.611,90 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 3. 12. 2003, č. j. Sd 15/2003-38, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 24. 12. 2003, částka 355.612,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 1. 2004, č. j. Sd 21/2003-39, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 7. 2. 2004, částka 355.612,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 3. 3. 2004, č. j. Sd 1/2004-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 31. 3. 2004, částka 355.612,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 17. 3. 2004, č. j. Sd 2/2004-37, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 14. 4. 2004, částka 362.013,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 29. 4. 2004, č. j. Sd 9/2004-34, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 9. 6. 2004, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 17. 5. 2004, č. j. Sd 10/2004-39, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 9. 6. 2004, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 11. 6. 2004, č. j. Sd 12/2004-39, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 16. 7. 2004, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 16. 7. 2004, č. j. 27 Sd 13/2004-39, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 12. 8. 2004, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 22. 7. 2004, č. j. 27 Sd 15/2004-37, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 18. 8. 2004, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 18. 8. 2004, č. j. 27 Sd 19/2004-37, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 8. 9. 2004, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 7. 10. 2004, č. j. 27 Sd 25/2004-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 6. 11. 2004, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 8. 11. 2004, č. j. 27 Sd 30/2004-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 15. 12. 2004, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 8. 12. 2004, č. j. 27 Sd 33/2004-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 30. 12. 2004, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 15. 2. 2005, č. j. 27 Sd 64/2004-43, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 23. 3. 2005, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 11. 4. 2005, č. j. 27 Sd 1/2005-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 25. 5. 2005, částka 344.774,- Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 11. 4. 2005, č. j. 27 Sd 3/2005-42, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 25. 5. 2005, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 11. 4. 2005, č. j. 27 Sd 10/2005-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 25. 5. 2005, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 12. 5. 2005, č. j. 27 Sd 53/2005-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 1. 6. 2005, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 13. 6. 2005, č. j. 27 Sd 55/2005-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 8. 7. 2005, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 6. 9. 2005, č. j. 27 Sd 59/2005-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 26. 10. 2005, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 6. 9. 2005, č. j. 27 Sd 60/2005-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 26. 10. 2005, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 13. 10. 2005, č. j. 27 Sd 68/2005-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 9. 11. 2005, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 7. 11. 2005, č. j. 27 Sd 85/2005-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 15. 12. 2005, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 3. 2. 2006, č. j. 27 Sd 87/2005-40, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 25. 2. 2006, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 3. 2. 2006, č. j. 27 Sd 92/2005-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 8. 3. 2006, částka 345.118,80 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 11 5. 2006, č. j. 27 Sd 13/2006-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 3. 6. 2006, částka 354.782,10 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 11 5. 2006, č. j. 27 Sd 16/2006-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 3. 6. 2006, částka 354.782,10 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 13 7. 2006, č. j. 27 Sd 19/2006-41, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 5. 8. 2006, částka 354.782,10 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 21 7. 2006, č. j. 27 Sd 21/2006-10, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 18. 8. 2006, částka 354.782,10 Kč, usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 4. 9. 2006, č. j. 27 Sd 24/2006-9, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 22. 9. 2006, částka 354.782,10 Kč, a usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 5. 3. 2007, č. j. 27 Sd 43/2006-9, které nabylo právní moci (podle potvrzení obsaženého ve spise) dne 7. 4. 2007, částka 354.782,50 Kč. Složitel návrh na přijetí uvedených částek (měsíčních splátek nájemného za období od listopadu 2002 do září 2006) do soudní úschovy zdůvodnil tím, že má pochybnosti o tom, zda má závazky vůči společnosti Mistrat s. r. o. z podnájemních smluv č. 1/2000, 2/2000, 3/2000 (zda je tato společnost jeho věřitelem) nebo zda při případné absolutní neplatnosti dohody o převodu práv a povinností ze dne 14. 7. 2000 tato společnost jeho věřitelem není a žádné jeho závazky z uvedených podnájemních smluv neexistují. V takovém případě ke složené částce uplatňuje právo Slévárna Pilana Hulín, spol. s r. o.

Žalobce žádostmi podanými u Okresního soudu v Kroměříži k jednotlivým předmětům úschov podle uvedených spisových značek požádal o vydání částek soudních úschov, Okresní soud v Kroměříži svými rozhodnutími rozhodl, že žalobci předmět úschov nevydá s odůvodněním, že žalovaná jako složitel souhlas k vydání úschov nedala.

Žalobce se domáhal, aby žalovaná byla povinna souhlasit s vydáním předmětu úschovy a to peněžních částek měsíčního podnájmu z podnájemní smlouvy č. 1/2000 ze dne 31. 7. 2000 představujících uhrazené ceny podnájmu za měsíce: listopad 2002 v částce 339.648,80 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 3/2002, prosinec 2002 v částce 339.648,80 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 1/2003, leden 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 2/2003, únor 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 4/2003, březen 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 5/2003, duben 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 6/2003, květen 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 7/2003, červen 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 9/2003, červenec 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 10/2003, srpen 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 13/2003, září 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 14/2003, říjen 2003 v částce 355.612,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 15/2003, listopad 2003 v částce 355.612,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 21/2003, prosinec 2003 v částce 355.612,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 1/2004, leden 2004 v částce 362.013,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 2/2004, únor 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 9/2004, březen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 10/2004, duben 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 12/2004, květen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 13/2004, červen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 15/2004, červenec 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 19/2004, srpen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 25/2004, září 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 30/2004, říjen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 33/2004, listopad 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 64/2004, prosinec 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 1/2005, leden 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 3/2005, únor 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 10/2005, březen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 53/2005, duben 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 55/2005, květen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 59/2005, červen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 60/2005, červenec 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 68/2005, srpen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 85/2005, září 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 87/2005, říjen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 92/2005, únor 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 13/2006, březen 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 16/2006, duben 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 19/2006, červen 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 21/2006, červenec 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 24/2006, září 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 43/2006. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2009, č. j. 28 Co 216/2006-472, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Kroměříži ze dne 27. 1. 2006, č. j. 5 C 222/2004-214, byla zamítnuta žaloba, kterou se žalovaná domáhala určení, že je nájemcem z leasingových smluv, a že v odůvodnění rozsudku bylo uvedeno, že dohoda ze dne 14. 7. 2000 o převodu práv a povinností z uvedených leasingových smluv uzavřená mezi PILANA TOOLS a. s., leasingovou společností, žalovanou, původním leasingovým nájemcem, a žalobcem, novým leasingovým nájemcem, je platná. Dnem účinnosti této dohody (1. 8. 2000) přešla práva a povinnosti na nového leasingového nájemce, tj. na žalobce, přičemž tímto dnem přestala být žalovaná leasingovým nájemcem podle leasingových smluv. Leasingová společnost PILANA TOOLS a. s. vyjádřila souhlas s podnájmem předmětu leasingu novým leasingovým nájemcem. Podnájemní smlouva č. 1/2000 ze dne 31. 7. 2000 mezi žalobcem, který byl nájemcem a žalovanou, která byla podnájemcem, byla uzavřena platně, neboť podle znaleckého posudku byla uzavřena „za podmínek v místě a čase obvyklých“.

Okresní soud v Kroměříži rozsudkem ze dne 30. 4. 2010, č. j. 6 C 362/2009-409 návrh žalobce, že žalovaná je povinna souhlasit s vydáním předmětu úschovy (jednotlivých částek měsíčního podnájmu) zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 12.600,- Kč k rukám advokáta JUDr. Zdeňka Hromádky. Dovodil, že soud je vázán ve smyslu § 135 odst. 1 o. s. ř. rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci, kterým byli M. Z. jako jeden ze společníků a jednatelů žalované a zároveň jako jednatel a společník žalobce a L. G. uznáni vinnými ze spáchání trestného činu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 a 3 trestního zákona, kterého se dopustili tím, že 14. 7. 2000 uzavřeli trojstrannou dohodu o převodu práv a povinností mezi společností PILANA TOOLS a. s., žalovanou a žalobcem, kdy předmětem dohody byl převod čtyř smluv o pronájmu nemovitostí s následným odprodejem formou tzv. finančního leasingu a v návaznosti na to dne 31. 7. 2000 uzavřeli tři podnájemní smlouvy mezi žalovanou a žalobcem, a že podnájemní smlouva č. 1/2000 je vzhledem k těmto skutečnostem absolutně neplatná.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 10. 3. 2011, č. j. 60 Co 526/2010-455 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Dospěl k závěru, že soud prvního stupně zatížil řízení vadou, když nerozhodl podle § 95 odst. 1 o změně žaloby, kterou žalobce navrhl u jednání, že rozsudek soudu prvního stupně je nepřezkoumatelný, neboť z jeho odůvodnění není zřejmé, podle kterých ustanovení byl právní vztah, z něhož mělo být do úschovy plněno, posouzen, zda podle občanského zákoníku či obchodního zákoníku, a v rozporu s kterým ustanovením zákona jsou smlouvy, na základě nichž bylo do úschovy plněno, neplatné.

V průběhu řízení (dne 21. 6. 2011) podala žalovaná u Okresního soudu v Kroměříži vzájemnou žalobu (doplněnou podáním dne 14. 9. 2011), kterou požaduje, aby žalobce byl povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy (peněžních částek přijatých Okresním soudem v Kroměříži). Uvedla, že jako složitel a příjemce řádně požádala soud o vydání předmětu úschovy ve všech předmětných řízeních o úschovách, že však žalobce svými podáními odporoval vydání předmětu úschov. Úschova byla skládána jako podnájemné podle podnájemní smlouvy č. 1/2000 ze dne 31. 7. 2000, tato smlouva je však absolutně neplatná z důvodu absolutní neplatnosti dohody o převodu práv a povinností ze dne 14. 7. 2000. Žalobce se tedy nikdy nestal nájemcem a nemohl platně uzavřít se žalovanou uvedenou podnájemní smlouvu.

Okresní soud v Kroměříži - poté co usnesením připustil změnu žaloby a změnu vzájemného návrhu žalované - rozsudkem ze dne 28. 6. 2012, č. j. 6 C 362/2009-557 zamítl návrh žalobce, že žalovaná je povinna souhlasit s vydáním předmětu úschovy, a to peněžních částek měsíčního podnájmu z podnájemní smlouvy č. 1/2000 ze dne 31. 7. 2000 představujících uhrazené ceny podnájmu za měsíce listopad 2002 v částce 339.648,80 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 3/2002, prosinec 2002 v částce 339.648,80 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 1/2003, leden 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 2/2003, únor 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 4/2003, březen 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 5/2003, duben 2003 v částce 355.612,20 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 6/2003, květen 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 7/2003, červen 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 9/2003, červenec 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 10/2003, srpen 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 13/2003, září 2003 v částce 355.611,90 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 14/2003, říjen 2003 v částce 355.612,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 15/2003, listopad 2003 v částce 355.612,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 21/2003, prosinec 2003 v částce 355.612,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 1/2004, leden 2004 v částce 362.013,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 2/2004, únor 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 9/2004, březen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 10/2004, duben 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. Sd 12/2004, květen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 13/2004, červen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 15/2004, červenec 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 19/2004, srpen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 25/2004, září 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 30/2004, říjen 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 33/2004, listopad 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 64/2004, prosinec 2004 v částce 344.774,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 1/2005, leden 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 3/2005, únor 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 10/2005, březen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 53/2005, duben 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 55/2005, květen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 59/2005, červen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 60/2005, červenec 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 68/2005, srpen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 85/2005, září 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 87/2005, říjen 2005 v částce 345.119,- Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 92/2005, únor 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 13/2006, březen 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 16/2006, duben 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 19/2006, červen 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 21/2006, červenec 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 24/2006, září 2006 v částce 354.782,50 Kč, věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 Sd 43/2006, rozhodl, že žalobce je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy přijatého Okresním soudem v Kroměříži a to peněžních částek: 339.648,80 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 3/2002-56, ze dne 4. 2. 2003, 339.648,80 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 1/2003-47, ze dne 4. 2. 2003, 355.612,20 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 2/2003-49, ze dne 16. 5. 2003, 355.612,20 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 4/2003-49, ze dne 16. 5. 2003, 355.612,20 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 5/2003-49, ze dne 16. 5. 2003, 355.612,20 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 6/2003-41, ze dne 19. 6. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 7/2003-41, ze dne 19. 6. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 9/2003-36, ze dne 1. 8. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 10/2003-39, ze dne 1. 9. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 13/2003-39, ze dne 3. 10. 2003, 355.611,90 Kč přijaté usnesením č. j. Sd 14/2003-39, ze dne 11. 11. 2003, 355.612,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 15/2003-38, ze dne 3. 12. 2003, 355.612,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 21/2003-39, ze dne 16. 1. 2004, 355.612,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 1/2004-41, ze dne 3. 3. 2004, 362.013,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 2/2004-37, ze dne 17. 3. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 9/2004-34, ze dne 29. 4. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 10/2004-39, ze dne 17. 5. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. Sd 12/2004-39, ze dne 11. 6. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 13/2004-39, ze dne 16. 7. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 15/2004-37, ze dne 22. 7. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 19/2004-37, ze dne 18. 8. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 25/2004-41, ze dne 7. 10. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 30/2004-41, ze dne 8. 11. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 33/2004-41, ze dne 8. 12. 2004, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 64/2004-43, ze dne 15. 2. 2005, 344.774,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 1/2005-41, ze dne 11. 4. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 3/2005-42, ze dne 11. 4. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 10/2005-41, ze dne 11. 4. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 53/2005-41, ze dne 12. 5. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 55/2005-41, ze dne 13. 6. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 59/2005-41, ze dne 6. 9. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 60/2005-41, ze dne 6. 9. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 68/2005-41, ze dne 13. 10. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 85/2005-41, ze dne 7. 11. 2005, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 87/2005-40, ze dne 3. 2. 2006, 345.119,- Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 92/2005-41, ze dne 3. 2. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 13/2006-41, ze dne 11. 5. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 16/2006-41, ze dne 11. 5. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 19/2006-41, ze dne 13. 7. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 21/2006-10, ze dne 21. 7. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 24/2006-9, ze dne 4. 9. 2006, 354.782,50 Kč přijaté usnesením č. j. 27 Sd 43/2006-9, ze dne 5. 3. 2007 a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 11.800,- Kč k rukám advokáta JUDr. Zdeňka Hromádky. Dospěl k závěru, že je ve smyslu § 135 odst. 1 o. s. ř. vázán rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 12. 2006, č. j. 3 To 113/2006, podle kterého byli shledáni vinnými trestným činem zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 trestního zákona jednatel žalované (původního leasingového nájemce) M. Z. a jednatelka žalobce (nového leasingového nájemce) L. G. za své jednání při uzavírání dohody ze dne 14. 7. 2000 o převodu práv a povinností vyplývajících z uzavřených leasingových smluv, že je tedy předmětná dohoda uzavřená mezi žalovanou jako původním leasingovým nájemcem a žalobcem jako novým leasingovým nájemcem podle § 39 občanského zákoníku absolutně neplatná, a že žalobce se proto nestal novým leasingovým nájemcem a nemohl platně uzavřít dne 31. 7. 2000 s žalovanou jako podnájemcem podnájemní smlouvu č. 1/2000. Žalobci tak nevznikl nárok na vydání předmětu úschovy, ale žalobce je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žalované, která skládala do úschovy podnájemné podle neplatné podnájemní smlouvy.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně rozsudkem ze dne 31. 1. 2013, č. j. 60 Co 564/2012-645 rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil, ve výroku o nákladech řízení ho změnil tak, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 11.890,- Kč k rukám advokáta JUDr. Zdeňka Hromádky, a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 24.926,- Kč k rukám advokáta JUDr. Zdeňka Hromádky. Námitku žalobce o věcné nepříslušnosti soudu prvního stupně odvolací soud odmítl, neboť dovodil, že předmětem tohoto řízení není zaplacení nároku z obchodněprávního vztahu, ale nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy podle § 185e o. s. ř., a že věcně příslušným k takovému řízení je v prvním stupni okresní soud. Dovodil, že Okresní soud v Kroměříži při rozhodování o úschovách pochybil, neboť ze samotných tvrzení se jeví všechny návrhy na složení plnění do úschovy jako nedůvodné, a že z obsahu výroků těchto usnesení vyplývá logický nesmysl, kdy Slévárna Pilana Hulín spol. s r. o. vystupuje v řízení jako složitel a zároveň jako příjemce (měla by mít nárok vůči sobě samé a měla by složením do úschovy plnit sama sobě). Vzhledem k těmto, byť nesprávným, usnesením o přijetí do úschovy, která jsou pravomocná, nezbylo odvolacímu soudu než akceptovat tento stav a vycházet z toho, že ve věci jsou dle rozhodnutí Okresního soudu v Kroměříži dva příjemci a Slévárna Pilana Hulín spol. s r. o. vystupuje v řízení jako složitel i jako příjemce, jinak by byla otázka přijetí úschov a jejich vydání neřešitelná. Dovodil, že v dané věci jde o případ, kdy jsou dvě odlišné osoby příjemců a oba žádají o vydání předmětu úschovy, a proto je nutno postupovat obdobně jako v situaci, kdy vydání předmětu úschovy žádá jiná osoba než příjemce. Odvolací soud souhlasil se závěrem soudu prvního stupně, že ve smyslu § 135 odst. 1 o. s. ř. je soud v této věci vázán rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 12. 2006, č. j. 3 To 113/2006-1120, neboť uzavření dohody ze dne 14. 7. 2000 o převodu práv a povinností vyplývajících z uzavřených čtyř leasingových smluv, kterou původní leasingový nájemce (žalovaná) převádí se souhlasem leasingové společnosti všechna svá práva a povinnosti vyplývající ze čtyř leasingových smluv na nového leasingového nájemce (žalobce), který je v plném rozsahu přejímá, je přímo součástí skutkové části výroku o vině trestního rozsudku, naplňuje znaky trestného činu podle § 128 odst. 2 trestního zákona, a proto je tato dohoda pro rozpor se zákonem absolutně neplatná podle § 39 občanského zákoníku. Jestliže je tato dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících ze čtyř leasingových smluv neplatná, nebyl žalobce nájemcem předmětných nemovitostí a nemohl dát tyto do podnájmu žalované smlouvou č. 1/2000 ze dne 31. 7. 2000, tato smlouva je rovněž neplatná. Žalovaná tedy neměla a nemá povinnost platit žalobci nájemné z podnájemní smlouvy ze dne 31. 7. 2000. Souhlas žalované s vydáním předmětu úschovy nebyl proto nahrazen, návrh žalobce na nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy byl zamítnut. Protože ani jeden z příjemců, pro něž byl předmět úschovy přijat, nemá nárok na plnění od složitele, má složitel právo na vrácení předmětu úschovy. K vydání předmětu úschovy je třeba souhlasu všech účastníků řízení, žalobce jako příjemce odmítl tento souhlas udělit, a proto byl jeho souhlas nahrazen podle § 185e o. s. ř.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Setrval na své námitce věcné nepříslušnost Okresního soudu v Kroměříži, neboť „v dané věci se rozhoduje o obchodním sporu, kde předmětem je peněžitá částka převyšující částku 100. 000,- Kč, a proto je věcně příslušný krajský soud“. Žádost žalované o vydání úschovy (aby plnila sama sobě) i vzájemný návrh žalované o souhlas s vydáním předmětu úschovy považuje žalobce za „zcela zmatečné, v rozporu s o. s. ř., a za neprojednatelné“. Uvedl, že Vrchní soud v Olomouci v rozsudku č. j. 3 To 113/2006-1120 ze dne 11. 12. 2006 (z něhož odvolací soud vycházel) „nesprávně určil vinu obžalovaných, neprokázal úmysl obžalovaných získat výhodu a obohatit žalobce na úkor žalované, nesprávně určil prospěch a zcela chybně stanovil jeho výši, nevyhověl žádosti obhajoby k vypracování znaleckého posudku ve věci nezávislým znalcem a údajný prospěch stanovil na základě znaleckých posudků vypracovaných v rozporu se zákonem o účetnictví“. „Právní závěr o neplatnosti dohody o převodu práv a povinností ze dne 14. 7. 2000 a podnájemní smlouvy č. 1/2000 ze dne 31. 7. 2000 je podle žalobce v rozporu s konstantní judikaturou. Spáchaný trestný čin není důvodem absolutní neplatnosti postiženého jednání, a to s ohledem na právní jistotu účastníků smlouvy, a zde by byla právní jistota nabourána, protože vyjma osoby žalobce byli účastníky dohody další právnické osoby, a ty se na jednání spolu s žalobcem nepodílely, a byly tedy v dobré víře.“ „Nebylo zjištěno, že by úmysl všech tří stran byl veden záměrem dosáhnout výsledku, jenž odporuje zákonu či jej obchází, když minimálně u smluvní strany PILANA a. s. nebyla zpochybněna její dobrá víra ohledně napadeného právního úkonu.“ „Podnájemní smlouva č. 1/2000 byla uzavřena za podmínek v místě a čase obvyklých, žalovaná neužívala předmět podnájemní smlouvy od 1. 8. 2000 do února 2008 na základě žádné jiné smlouvy, a také ze žádné jiné smlouvy za tuto dobu neplatila žádné nájemné, nehradila rovněž splátky z leasingových smluv leasingové společnosti, žalovaná tedy užívala předmět podnájemní smlouvy od 1. 8. 2000 zcela bezplatně.“ Žalobce navrhl, aby dovolací soud rozsudky soudů obou stupňů zrušil a aby věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobce odmítl, neboť rozhodnutí odvolacího soudu považuje za věcně správné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) a že jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva (jaké jsou důsledky nesplnění podmínek pro složení předmětu plnění závazku do úschovy soudu v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy), která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ve všech souvislostech vyřešena, přezkoumal napadený rozsudek ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání žalobce není zčásti opodstatněné.

Projednávanou věc je – vzhledem k tomu, že předmět úschovy byl přijat do soudní úschovy usneseními Okresního soudu v Kroměříži ze dne 4. 2. 2003 až 7. 4. 2007 –iv současné době třeba posuzovat podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „obč. zák.“) a podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 19. 7. 2009 (dále jen „OSŘ“).

Nemůže-li dlužník splnit svůj závazek věřiteli, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení nebo má-li dlužník důvodné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná, nastávají účinky splnění závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy (§ 568 věta první obč. zák.).

U soudu lze složit do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci hodící se k úschově za účelem splnění závazku (§ 185a odst. 1 OSŘ).

Návrh na přijetí do úschovy musí obsahovat prohlášení toho, kdo peníze, cenné papíry nebo jiné věci do úschovy skládá (dále jen „složitel“), že závazek, jehož předmětem jsou hodnoty skládané do úschovy, nelze splnit, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení, nebo že složitel má odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo že složitel věřitele nezná (§ 185a odst. 2 OSŘ).

Účastníkem řízení je složitel; po právní moci usnesení o přijetí do úschovy je účastníkem také ten, pro koho jsou peníze, cenné papíry nebo jiné věci určeny (dále jen „příjemce“), a ten, kdo uplatňuje právo na předmět úschovy (§ 185b OSŘ).

Návrh na přijetí do úschovy musí obsahovat kromě obecných náležitostí též označení účastníků, popřípadě jejich zástupců, tj. toho, kdo peníze nebo věci do úschovy skládá, toho, pro nějž jsou peníze určeny, dále též označení osob, které uplatňují právo na předmět úschovy, popřípadě i údaj o tom, jak má být s úschovou naloženo. Dále musí být v návrhu uveden důvod, pro nějž jsou peníze nebo věci do úschovy skládány. Nemá-li podání, jímž se navrhovatel domáhá přijetí peněz nebo věcí do úschovy, všechny náležitosti, je třeba vyzvat navrhovatele, aby nesrozumitelné nebo neurčité anebo neúplné podání opravil nebo doplnil (srov. stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 11. 2. 1977, sp. zn. Cpj 43/76, které bylo uveřejněno pod č. 34 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1977). Skládá-li složitel (dlužník) plnění do úschovy proto, že má odůvodněné pochybnosti, kdo je jeho věřitelem, označí za příjemce toho, kdo má na plnění podle jeho názoru právo. Další osoby, které v něm vzbudily důvodné pochybnosti, kdo je věřitelem (zda označený příjemce je skutečně věřitelem), označí za osoby, které si – kromě příjemce – činí na předmět úschovy nárok. Označování více osob za příjemce, přestože nemohou být vedle sebe věřiteli dlužníka, je chybné; jde o vadu návrhu, kterou je soud povinen se pokusit postupem podle ustanovení § 43 odstranit.

Důvod úschovy a věcnou legitimaci účastníků soud z hlediska pravdivosti tvrzení složitele při rozhodování o přijetí do úschovy nepřezkoumává; vychází v tomto směru z tvrzení složitele a nezjišťuje, zda složitel je opravdu dlužníkem, zda příjemce je skutečně věřitelem, zda věřitel je skutečně nepřítomen, zda se věřitel opravdu ocitl v prodlení, zda tu byly důvodné pochybnosti, kdo je dlužníkovým věřitelem, nebo zda byl věřitel pro dlužníka skutečně neznámou osobou, popř. zda tu je jiný zákonem stanovený důvod úschovy. Zjistí-li se, že důvod úschovy tu není dán, neboť již z tvrzení složitele vyplývá, že důvody úschovy podle ustanovení § 568 obč. zák. tu nejsou, návrh na přijetí do úschovy zamítne.

Pravomocné usnesení soudu o přijetí plnění do úschovy má z hlediska zániku závazků stejné právní následky jako převzetí plnění věřitelem; za okamžik uspokojení nároku se považuje den, v němž byl předmět plnění složen u soudu. Uvedené ovšem platí jen za předpokladu, že dlužník složil předmět plnění do úschovy opravdu v souladu s ustanovením § 568 obč. zák. nebo jiným zákonem stanoveným důvodem. Zjistí-li se, že důvody pro složení plnění u soudu nebyly dány, např. proto, že věřitel přijetí plnění ve skutečnosti neodmítá a že tedy není v prodlení, že je přítomen, že dlužník neměl důvody pochybovat o tom, kdo je věřitelem, apod., dluh nebyl složením do soudní úschovy splněn a povinnost dlužníka poskytnout plnění přímo věřiteli nadále trvá.

Předmět úschovy vydá soud příjemci na jeho žádost. Jestliže ke složení došlo proto, že někdo jiný než příjemce uplatňuje právo na vydání předmětu úschovy nebo že někdo jiný, jehož souhlasu je třeba, nesouhlasí s vydáním předmětu úschovy příjemci, je k vydání předmětu úschovy zapotřebí souhlasu všech účastníků řízení a osoby, pro jejíž nesouhlas s plněním došlo ke složení do úschovy. Souhlasu složitele je však třeba jen tehdy, bylo-li plnění složeno pro neznámého věřitele (§ 185d odst. 1 OSŘ). Jiné osobě, než která je uvedena v ustanovení § 185d odst. 1 a 2 OSŘ (tj. jiné osobě než složiteli nebo příjemci), žádající o vydání předmětu úschovy, jej vydá soud jen se souhlasem složitele a příjemce (§ 185d odst. 3 OSŘ).

Není-li možné v řízení o úschovách vyhovět žádosti příjemce nebo jiné osoby, která uplatnila právo na předmět úschovy (přihlašovatele), o vydání předmětu úschovy proto, že se žádostí nesouhlasí ten, jehož souhlasu je třeba, může být předmět úschovy – jak vyplývá z ustanovení § 185e OSŘ - vydán žadateli (příjemci nebo přihlašovateli), jen jestliže byl jeho souhlas nahrazen rozhodnutím soudu vydaným v řízení podle části třetí občanského soudního řádu (ve sporném řízení). Aktivně legitimován k podání žaloby, kterou se takové řízení zahajuje, je příjemce nebo ten, kdo uplatňuje právo k předmětu úschovy (přihlašovatel). Žaloba směřuje proti tomu, pro jehož nesouhlas nebylo možné předmět úschovy vydat, a žalobce se jí domáhá, aby žalovanému bylo uloženo souhlasit s vydáním předmětu úschovy žalobci. Výrok rozsudku soudu o tom, že žalovaný je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žalobci, nahrazuje prohlášení vůle účastníka řízení o úschovách ve smyslu ustanovení § 161 odst. 3 OSŘ. Také to však platí jen za předpokladu, že dlužník složil předmět plnění do úschovy vskutku v souladu s ustanovením § 568 obč. zák. nebo jiným zákonem stanoveným důvodem; nestalo-li se tak a nenastaly-li proto soluční účinky složení předmětu plnění závazku do soudní úschovy, nemá (nemůže mít) příjemce ani přihlašovatel právo na vydání předmětu plnění z úschovy soudu, a nemůže se proto úspěšně domáhat, aby bylo tomu, kdo vydání předmětu úschovy příjemci nebo přihlašovateli odporuje, uloženo s tímto vydáním souhlasit.

Důvodem tzv. soluční úschovy v občanskoprávních, rodinných, pracovních a obchodních vztazích může být – jak vyplývá z ustanovení § 568 věty první obč. zák. - mimo jiné skutečnost, že dlužník má důvodné pochybnosti, kdo je věřitelem. Dlužník má důvod pochybovat, kdo je jeho věřitelem, zejména tehdy, kdy po něm stejné plnění požaduje více osob a kdy na základě svých poznatků nemá (objektivně vzato) možnost stanovit, komu z nich plnění opravdu náleží.

V projednávané věci složil složitel (Slévárna Pilana Hulín, spol. s r. o.) do soudní úschovy peněžní částky měsíčních splátek nájemného za období od listopadu 2002 do září 2006 s tím, že má pochybnosti o tom, zda má závazky vůči společnosti Mistrat s. r. o. z podnájemních smluv (zda je tato společnost jeho věřitelem) nebo zda při případné absolutní neplatnosti dohody o převodu práv a povinností ze dne 14. 7. 2000 tato společnost jeho věřitelem není a žádné jeho závazky z uvedených podnájemních smluv neexistují, a v takovém případě, že ke složené částce uplatňuje právo sám složitel (skládal peněžní částky sám pro sebe). Z uvedeného vyplývá, že dlužník (složitel) nemohl mít důvodné pochybnosti o tom, kdo je jeho věřitelem (zda je to společnost Mistrat s. r. o. nebo někdo jiný), neboť měl pochybnosti o existenci závazku samotného, zda je vůbec povinen platit splátky měsíčního nájemného z podnájemní smlouvy (zda je vůbec dán důvod úschovy) a v případě, že tomu tak není, skládal peněžní částky sám pro sebe, a že nebyl proto splněn důvod k tomu, aby uvedené plnění složil za účelem splnění svého závazku do úschovy soudu podle ustanovení § 568 věty první obč. zák. Jestliže soluční účinky složení předmětu plnění závazku do soudní úschovy nenastaly (nemohly nastat), nemá – jak vyplývá z výše uvedeného – příjemce ani přihlašovatel (ani složitel) právo na vydání předmětu plnění z úschovy soudu, a žalobce ani žalovaná se za těchto okolností nemohli úspěšně domáhat, aby bylo tomu, kdo vydání předmětu úschovy odporuje, uloženo s tímto vydáním souhlasit.

Jen pro úplnost dovolací soud připomíná, že nebyly-li splněny – jak výše uvedeno – podmínky soudní úschovy (a ani nenastaly její účinky), je soud z úřední povinnosti v řízeních o přijetí peněžních částek (měsíčních splátek nájemného za období od listopadu 2002 do září 2006) do soudní úschovy povinen rozhodnout o vrácení předmětu úschovy složiteli.

Vzhledem ke shora přijatým závěrům odvolací soud správně – i když z ne zcela přiléhavých důvodů – uzavřel, že nelze nahradit souhlas žalované s vydáním předmětu úschovy žalobci. Rozsudek odvolacího soudu je proto v části, ve které byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o zamítnutí návrhu, že žalovaná je povinna souhlasit s vydáním předmětu úschovy, z hlediska dovolacího důvodu správný. Protože nebylo zjištěno, že by byl postižen některou z vad, uvedených v ustanovení § 229 odst. 1 o. s. ř., § 229 odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. nebo v § 229 odst. 3 o. s. ř. anebo jinou vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce v této části podle ustanovení § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.

Naproti tomu ze stejných důvodů není správný rozsudek odvolacího soudu v části, v níž potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, v níž vyhověl návrhu žalované, že žalobce je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žalované.

Protože na základě dosavadních výsledků řízení je možné o věci rozhodnout, Nejvyšší soud podle ustanovení § 243d písm. b) o. s. ř. napadený rozsudek změnil tak, že změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že návrh žalované, že žalobce je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žalované, zamítl.

Vzhledem k tomu, že dovolací soud změnil rozhodnutí odvolacího soudu, rozhodoval nejen o náhradě nákladů dovolacího řízení (§ 243c odst. 3 věta první a § 224 odst. 1 o. s. ř.), ale také znovu o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a odvolacího řízení (§ 243c odst. 3 věta první a § 224 odst. 2 o. s. ř.). Protože v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení a v řízení dovolacím byl úspěch a neúspěch obou účastníků stejný, Nejvyšší soud ve smyslu ustanovení § 254 odst. 1 a § 142 odst. 2 o. s. ř. rozhodl, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů těchto řízení právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. března 2015

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu