21 Cdo 3366/2019Usnesení NS ze dne 31.10.2019

21 Cdo 3366/2019-246

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobce M. Š., narozeného XY, bytem XY, proti žalované BOSCH DIESEL s.r.o., se sídlem v Jihlavě, Pávov č. 121, IČO 46995129, zastoupené JUDr. Marcelou Málkovou, advokátkou se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní č. 6, o vydání pracovního posudku, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 12 C 133/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2018 č.j. 49 Co 144/2018-215, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.10. 2018 č.j. 49 Co 144/2018-215 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.) ani poté, co jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů nebylo vyhověno a uplynula lhůta stanovená podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 10. 2019

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu