21 Cdo 2161/2019Usnesení NS ze dne 29.08.2019

21 Cdo 2161/2019-255

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v exekuční věci oprávněného J. M., narozeného dne XY, bytem v XY, Slovenská republika, zastoupeného Mgr. Vladimírem Valáškem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Dolní Valy č. 3940/2, proti povinnému J. B., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému JUDr. Mgr. Jiřím Drobečkem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Štefánikova č. 4083/14, pro 1.800.000 Kč s příslušenstvím prodejem zástavy, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 46 EXE 173/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. ledna 2019, č. j. 12 Co 2/2018-226, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 1. 2019, č. j. 12 Co 2/2018-226, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zcela zpět.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 8. 2019

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu