21 Cdo 2031/2015Usnesení NS ze dne 23.06.2015

21 Cdo 2031, 2033/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce S. M., proti žalovaným 1) B. O., 2) „Magistrátu města Opavy se sídlem v Opavě, Horní náměstí č. 69“ a 3) P. M., „o určení neplatnosti dohody o jménu, hlášení o narození a rodném listu dítěte a o zaplacení majetkové a nemajetkové újmy“, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 209/2014, o dovoláních žalobce proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 71 Co 525/2014-57, a č. j. 71 Co 526/2014-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 71 Co 525/2014-57, a č. j. 71 Co 526/2014-60, a současně požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Podáním obou dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z obou dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2015, č. j. 21 Cdo 2031, 2033/2015-102.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovoláních proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 71 Co 525/2014-57, a č. j. 71 Co 526/2014-60, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu