21 Cdo 1808/2014Usnesení NS ze dne 12.02.2015

21 Cdo 1808/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v exekuční věci oprávněné CHANGEPLAN, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída č. 806, IČO 28830474, zastoupené JUDr. Petrem Matějkou, advokátem se sídlem v Brně, Lidická č. 1005/23b, proti povinné FORSET COLLECT LIMITED se sídlem Nicosia, Agiou Nikolau, 67-69, Flat/Office 103 Egkomi, P. C. 2408, Kyperská republika, reg. č. HE 265667, zastoupené JUDr. Terezou Novobílskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Haštalská č. 760/27, pro 18.464.850,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 27 EXE 2297/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. ledna 2014, č. j. 21 Co 636/2013-59, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 1. 2014, č. j. 21 Co 636/2013-59, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2015

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu