21 Cdo 1705/2015Usnesení NS ze dne 04.06.2015

21 Cdo 1705/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v exekuční věci oprávněného M. H., proti povinné A. H., o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost podané povinnou proti usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 25. října 2006 č. j. 3 Nc 4186/2006-37, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 6 C 19/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. června 2013 č. j. 19 Co 64/2013-173, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Povinná podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 6. 2013 č. j. 19 Co 64/2013-173. Podáním dovolání jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Protože dovolatelka, u níž nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť se u ní jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, dosud nezaplatila soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015 č. j. 21 Cdo 1705/2015-297, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 6. 2013 č. j. 19 Co 64/2013-173 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2015

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu