21 Cdo 1655/2004Usnesení NS ze dne 06.12.2004

21 Cdo 1655/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) nezletilé P. V. a B) nezletilého Z. V., zastoupených matkou I. V., proti povinnému Z. V., pro výživné srážkami ze mzdy povinného, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. E 4044/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. února 2004 č.j. 10 Co 85/2004-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 28.11.2003 č.j. E 4044/2003-2 nařídil podle rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 21.2.2003 č.j. P 48/2002-34 k uspokojení přednostní pohledávky oprávněných na dlužném výživném za dobu od 1.8.2003 do 31.10.2003 ve výši 979,- Kč na nezletilou P. a ve výši 921,- Kč na nezletilého Z. a dále pro běžné výživné po dobu od 1.11.2003 v částkách 1.700,- Kč na nezletilou P. a 1.600,- Kč na nezletilého Z., každého měsíce předem, výkon rozhodnutí srážkami mzdy povinného u plátce mzdy „Ch. a Ť.“.

K odvolání povinného Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 4.2.2004 č.j. 10 Co 85/2004-13 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že v daném případě jsou „materiální náležitosti“ výkonu rozhodnutí splněny; návrh je podložen vykonatelným titulem a „je dáno tvrzení oprávněných“, že povinný neplatí výživné dobrovolně. Soud prvního stupně proto postupoval správně, jestliže návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného vyhověl.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které podáním učiněným ústně do protokolu, sepsaného soudem prvního stupně dne 19.7.2004 pod č.j. E 4044/2003-21, vzal „výslovně v plném rozsahu“ zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť povinný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a oprávněným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. prosince 2004

JUDr. Zdeněk Novotný, v.r.

předseda senátu