21 Cdo 1542/2011Usnesení NS ze dne 22.05.2012

21 Cdo 1542/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce F. J., proti žalované SD - 1.strojírenská, a.s., se sídlem v Bílině, ul. Důlní č. 437, IČO 25437127, o odškodnění pracovního úrazu, o žalobě na obnovu řízení podané žalobcem proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 5.5.2005 č.j. 9 C 283/2003-42, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 9 C 57/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. února 2010 č.j. 10 Co 100/2007-116, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243 odst. 2 o.s.ř.):

Dovolání, které podal proti usnesení Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 24. února 2010 č.j. 10 Co 100/2007-116, vzal žalobce podáním ze dne 28.3.2011 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo, a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2012

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu