21 Cdo 1538/2006Usnesení NS ze dne 18.01.2007

21 Cdo 1538/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce E. R., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému F. Š., zastoupenému advokátem, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp.zn. 10 C 15/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. srpna 2005, č.j. 21 Co 313/2005-55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 4.5.2005, č.j. 10 C 15/2005-40, zamítl žalobu podanou u tohoto soudu dne 20.10.2004, jíž se žalobce domáhal určení, že „je dědicem po L. R., zemřelém“, a uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 7.646,- Kč k rukám jeho zástupce.

K odvolání žalobce Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 24.8.2005, č.j. 21 Co 313/2005-55, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů odvolacího řízení 7.557,- Kč k rukám jeho zástupce.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 31.5.2006 vzal žalobce své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2007

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu