21 Cdo 1354/2008Usnesení NS ze dne 29.05.2009

21 Cdo 1354/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. R. M., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému B.-W. s.r.o., zastoupenému advokátem, o neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době a o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 7 C 45/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. září 2007 č.j. 15 Co 144/2005-328, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243 odst. 2 o.s.ř.):

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11.9.2007 č.j. 15 Co 144/2005-328, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 16.7.2004 č.j. 7 C 45/99-228 a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, podal žalovaný dovolání, které vzal podáním ze dne 29.2.2008, doručeným Okresnímu soudu v Přerově dne 7.3.2008, zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2009

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu