20 Cdo 358/2010Usnesení NS ze dne 11.02.2010

20 Cdo 358/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné HOME CREDIT FINANCE 1 B.V., soukromé společnosti s ručením omezeným se sídlem v Amsterdamu, Fred. Roeskestraat 123 1hg, 1076 EE, Nizozemí, proti povinnému A. D., za účasti manželky povinného N. D., pro 3.414,96 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 46 Nc 736/2009, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 27.10.2009, č.j. 66 Co 1010/2009-45, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému usnesení krajského soudu podali povinný a jeho manželka dovolání, které pak podáním z 30.12.2009, doručeným okresnímu soudu 4.1.2010, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2010

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu