20 Cdo 2967/2012Usnesení NS ze dne 30.10.2012

20 Cdo 2967/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Pražské energetiky, se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, identifikační číslo osoby 601 93 913, zastoupené Mgr. Jaroslavem Trkovským, advokátem se sídlem v Lounech, Přemyslovců 2027, proti povinnému P. P., pro 15.301,70 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 Nc 582/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2011, č. j. 25 Co 451/2010 - 69, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením městský soud potvrdil usnesení ze dne 20. 8. 2009, č. j. 14 Nc 582/2007 - 29, jímž obvodní soud podle § 164 o. s. ř. opravil své předchozí usnesení ze dne 17. 7. 2007, č. j. 14 Nc 582/2007 - 11, v záhlaví tak, že datum narození povinného nesprávně uvedené ... správně zní ...

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 (viz čl. II., bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně postupem podle § 164 o. s. ř. opravil chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti, občanský soudní řád ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb. nepřipouští (srov. § 236 - § 239 o. s. ř.; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2012, sp. zn. 33 Cdo 1407/2012, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 29 Cdo 103/2010).

Nejvyšší soud proto, aniž zohledňoval nedostatek nuceného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.), dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2012

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu