20 Cdo 2930/2020Usnesení NS ze dne 23.09.2020

20 Cdo 2930/2020-162

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného O. B., narozeného dne XY, bytem v XY, proti povinnému R. B., narozenému dne XY, bytem v XY, pro dlužné výživné 94 377 Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 E 1209/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2020, č. j. 66 Co 797/2019-149, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2020, č. j. 66 Co 797/2019-149, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel ani přes výzvu Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. srpna 2020, č. j. 49 E 1209/2005-157, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 9. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu