20 Cdo 2826/2020Usnesení NS ze dne 15.09.2020

20 Cdo 2826/2020-44

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné E.ON Energie, a. s., identifikační číslo osoby 26078201, se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera č. 2151/6, zastoupené Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem se sídlem v Praze 1 – Staré Město, Ovocný trh č. 1096, proti povinnému J. D., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupeného Mgr. Janem Kvapilem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Sakařova č. 1631, vedené u soudní exekutorky JUDr. Aleny Blažkové, Ph.D., Exekutorský úřad Brno - město, pod sp. zn. 006 EX 1722/19, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 30. dubna 2020, č. j. 25 Co 51/2020, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 2020, č. j. 25 Co 51/2020, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Soudní poplatek nebyl zaplacen i přes výzvu Okresního soudu v Trutnově ze dne 10. srpna 2020, č. j. 21 EXE 726/2019-42.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 9. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu