20 Cdo 2417/2003Usnesení NS ze dne 26.05.2004

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

20 Cdo 2417/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné L. L., zastoupené advokátkou, proti povinným A) Prof. Ing. M. J., DrSc., B) J. J., provedením prací a výkonů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. E 784/97, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2003, č. j. 19 Co 285/2003-145, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Oprávněná podala dovolání proti shora označenému usnesení městského soudu, které posléze, podáním z 20. února 2004 doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 6 téhož dne, vzala v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že podílové spoluvlastnictví účastníků bylo dohodou zrušeno.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinným, jež by měli na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně podle obsahu spisu (vyjádření k dovolání nebylo sepsáno advokátem) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu