20 Cdo 1218/2012Usnesení NS ze dne 17.05.2012

20 Cdo 1218/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné (právní nástupkyně JUDr. V. C.) JUDr. M. C., zastoupené Mgr. Darinou Čunderlíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Římská 36, proti povinnému J. B., pro 27.600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 29 Nc 6309/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2011, č. j. 10 Co 425/2011-82, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil výrok I. usnesení soudního exekutora Mgr. Čeňka Bělasty, Exekutorský úřad v Bruntále, ze dne 22. 3. 2011, č. j. 005 EX 794/2005-52, jímž soudní exekutor rozhodl, že na místo dosavadního oprávněného JUDr. V. C. vstupuje do řízení JUDr. M. C.

Povinný (jemuž Krajský soud v Ostravě usnesením z 22. 3. 2011, sp. zn. KSOS 33 INS 3223/2011, povolil řešení zjištěného úpadku oddlužením) podal proti usnesení krajského soudu dovolání. Následné podání povinného, doručené soudnímu exekutorovi dne 17. 4. 2012, dovolací soud podle obsahu posoudil jako zpětvzetí.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněnému v dovolacím řízení rozhoduje soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. května 2012

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu