11 Tz 277/2000Usnesení NS ze dne 17.01.2001

11 Tz 277/2000

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 17. 1. 2001 ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti v neprospěch obviněného K. P., a obviněného Ing. M. B., proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 3 T 14/99 ze dne 19. 4. 2000, takto:

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. beru na vědomí zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona.

Odůvodnění:

Ministr spravedlnosti podal dne 24. 11. 2000 v neprospěch obviněných K. P. a Ing. M. B. stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 3 T 14/99 ze dne 19. 4. 2000, jímž byli oba obvinění zproštěni podle § 226 písm. c) tr. ř. obžaloby krajského státního zástupce v Plzni pro skutky, v nichž byly spatřovány trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zák., zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 tr. zák. a přijímání úplatku podle § 160 odst. 3 tr. zák. - obviněný P., a trestný čin porušování předpisu o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 tr. zák. a podplácení podle § 161 odst. 1, 2 tr. zák. - obviněný Ing. M. B.

Dne 12. 1. 2001 bylo Nejvyššímu soudu doručeno sdělení ministra spravedlnosti, jímž oznamuje, že stížnost pro porušení zákona v této věci bere zpět.

Zpětvzetí stížnosti nic nebrání. Jde o postup v souladu s § 266 odst. 6 tr. ř., a proto předseda senátu bere zpětvzetí stížnosti na vědomí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. ledna 2001

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman