11 Tcu 22/2014Usnesení NS ze dne 20.05.2014

11 Tcu 22/2014-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 20. května 2014 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. J., rozsudkem Zemského soudu Deggendorf, Spolková republika Německo, ze dne 6. 11. 2012, sp. zn. 1 KLs 4 Js 1790/10, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Deggendorf byl M. J. uznán vinným trestným činem výdělečného podílnictví v rámci organizované skupiny v devíti případech, podílnictví v rámci organizované skupiny a výdělečného podílnictví a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let a šesti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Deggendorf tím, že se jako člen rozsáhlé organizované skupiny specializovaný na padělání dokumentů a vyřizování registrace podílel na nelegálním obchodování s vozidly odcizenými nebo podvodným způsobem získanými v Německu, Rakousku, Švýcarsku, v České republice a dalších evropských zemích, konkrétně šlo o následující případy:

1. 30. 12. 2008, kolem 19.30 hodin byla odcizena tři vozidla, která byla majetkem firmy BMW AG München, 80809 München, Petuelring 130. Jedno z nich bylo BMW X6,VIN ..., hodnota cca 45.000 EUR. Vozidla byla odcizena z pozemku spediční firmy Tradisa GmbH in 93437 Furth i. Wald, Dr.-Georg-Schäfer-Str. 17. Za tímto účelem se vloupali pachatelé neznámým způsobem na oplocený pozemek firmy. Originální klíče, které byly uloženy v předchozím vozidle, získali tím, že rozbili postranní okna. Vozidla byla naplněna pohonnou hmotou, převezena do České republiky, tam dostala nové identifikační znaky a byla prodána. Později dostalo vozidlo BMW X 6 (originální VIN ...) padělanou VIN ... Byla vyrytá v pravém díle konzoly a číslo karoserie bylo změněno. Na levém B sloupku a v zavazadlovém prostoru byly padělány identifikační štítky. Elektronické identifikační znaky byly zásahem do řídící jednotky přizpůsobené padělané VIN a nový klíč byl zaučen. Kdo provedl tyto manipulace, není známo. Legalizace vozidla proběhla přes odsouzeného J., který padělal holandské papíry vozidla. Zorganizoval u STK 18. 2. 2009 kontrolu a 2. 6. 2009 registraci vozidla na neexistující osobu „Ing. S.“, přes dalšího člena organizace N.

2. Jinak stíhaný D. byl na základě leasingové smlouvy firmy KR Leasing GmbH majitelem vozidla Audi A8, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 70.000 EUR 25. 11. 2009 domluvil s barmanem G. v erotickém podniku „L. C.“ se sídlem v R., prodej vozidla bez oficiálních dokumentů za 5.000 EUR a následně v Německu předstírání krádeže, a tím s podvodným úmyslem vůči pojišťovně VHV Allgemeine Versicherungs AG, 30177 Hannover, uplatňovat nároky na pojistné. D. přenechal G. vozidlo s originálním klíčem. G. předal vozidlo skupině pachatelů. Při provádění prací na vozidle poškodil odsouzený M. v dílně v Č., H,, 2. 12. 2009 elektronickou řídící jednotku (imobilizér), kdy byla nutná výměna. M, zorganizoval u Audi servisu - Auto Jarov, s. r. o., se sídlem Praha 3, výměnu systému ovladače řízení v nepojízdném vozidle. Na to použil samostatně odsouzeného I. K., který vystupoval v servisu 3. 12. 2009 jako údajný majitel a zaplatil fakturu ve výši 477 EUR v hotovosti. Audi AG byla ochotna zaplatit tento účet. Následně byla změněna VIN pod sedadlem spolujezdce na VIN ... Na předním skle byl přilepen nový štítek s padělanou VIN a typový štítek v prostoru zavazadel. Nálepka pro zákazníka byla též předělána na padělanou VIN. Elektronické identifikační znaky byly též předělány. Kdo tyto práce dělal, není vyjasněno. 7. nebo 8. 12. 2009 zhotovil M. duplikát klíče k imobilizéru, i když si byl vědom toho, že vozidlo pochází z neoprávněných zdrojů, a byl za to odměněn podle jeho ceníku 8.000 Kč. 8. 12. 2009 převezli M. (není vyloučeno, že jednal v dobré víře) a J., který mohl vycházet z toho, že se jedná o vozidlo z ilegálních pramenů, vozidlo na parkoviště u obchodu Lidl v L. za účelem předání třetí osobě. 16. 12. 2009 podal D. u PI N. S. s předložením originálních klíčů oznámení údajné krádeže a tvrdil nepravdivě, že vozidlo bylo v době od 15. 12. 2009, 14.00 hodin, do 16. 12. 2009, 16.00 hodin, v T., N., odcizeno neznámým pachatelem. D. vypsal 16. 1. 2010 oznámení na vyrovnání škody pojišťovně. 24. 2. 2010 bylo vozidlo přihlášeno jako import z Holandska u městského úřadu v H.

3.

4. Samostatně stíhaný R. si pronajal 15. 7. 2009 v 9.59 hodin na dobu do 18. 7. 2009 u firmy Europcar Autovermietungs GmbH, pobočka letiště Berlin-Schönefeld, 12527 Berlin, vozidlo VW T5, VIN .... reg. zn. ..., v hodnotě 30.000,00 Euro a předstíral ochotu placení a vrácení vozidla. V důvěře mu bylo vozidlo na přechodné použití předáno. 21. 7. 2009 předstíral R. údajnou krádež vozidla neznámým pachatelem při zastavení v okolí Hlavního nádraží v D. R. převezl vozidlo do České republiky a prodal ho za cenu 50.000 Kč J. s upozorněním, že se jedná o pronajaté vozidlo. J. si obstaral u D. za neznámou cenu čistopis a nové údaje k vozidlu, padělal tyto dokumenty a nechal vozidlo jako dovoz z Francie u STK v Ú. n. L. překontrolovat. Později stejným způsobem za výše popsaných kondicí nechal přes N. vozidlo na údaje osoby J. R. registrovat. U vozidla byly mechanicky přizpůsobeny identifikační znaky na novou VIN. Další osoba, blíže neznámá, provedla elektronické změny na elektronice vozidla k padělané VIN a zaučení klíče. Mezi 30. 11. 2009 a 10. 3. 2010 nabízel J. vozidlo za cenu 280.000 Kč k prodeji.

5. V době mezi 13. 4. 2010, 20.00 hodin a 14. 4. 2010, 9.15 hodin bylo z pozemku obchodního zastoupení „Bayern-Car M&K GmbH“, Haunstetter Strasse 66, Königsbrunn, odcizeno neregistrované vozidlo BMW X5, VIN ..., v hodnotě 49.000 EUR. Vozidlo bylo násilím otevřeno, imobilizér překonán, a převezeno do České republiky, kde bylo na různých místech schováváno. Na zakázku D., od kterého dostal čistopis a lístek s údaji nového vozidla, předělal M. mechanicky VIN na vozidle. Předal J. čistopisy a lístek s povelem, že má dokumenty padělat. J. vyrobil k použité VIN francouzský dokument na vozidlo a papíry na import z Francie, na které dal razítka francouzské firmy „Alain Ferrus“, aby byl dojem, že se jedná o platné dokumenty, vyrobené pověřenou osobou. Nakonec předal J. padělané papíry M., který je předal D. 18. 5. 2010 převezli jinak stíhaní D. a Ch.vozidlo na technickou prohlídku na STK do S. Obviněný B. nechal u STK S. po předložení fiktivní plné moci neexistující osoby vozidlo prohlédnout. U městského úřadu v K. nechal vystavit čistopis na vozidlo a jako import z Francie vozidlo registrovat. 19. 5. 2010 převezl D. vozidlo do dílny M. do Č., H. M. provedl elektronickou změnu identifikačních znaků a zapojil vozidlo na počítač, zasáhl do palubní elektroniky a opatřil vozidlo 29. 5. 2010 elektronicky nepravou VIN.

6. Neznámí pachatelé odcizili mezi 18. 12. 2008, 18:30 hodin, a 19. 12. 2008, 08:30 hodin, Audi A8, VIN ..., reg. zn. ..., v hodnotě 37.000,00 Euro z pozemku firmy Autohaus Gelder und Sorg v 97437 Haßfurtu, Ohmstr. 4. Z dalšího vozidla na firemním pozemku byly ve stejnou dobu odcizeny reg. značky. Vozidlo bylo převezeno do České republiky na území skupiny pachatelů. Zde byly provedeny od neznámých osob mechanické změny identifikačních znaků na podlaze karoserie pod sedadlem spolujezdce a v prostoru motoru, v elektronice zadaná VIN byla přizpůsobena. K tomu byly zaučeny neoriginální klíče. Legalizace vozidla proběhla stejným způsobem, jak je výše popsáno, J. Tento jednal na pokyn M., ten na pokyn D. M. mu předal lístek s údaji vozidla a čistopis francouzských dokumentů. J. vyplnil nové údaje. Potom orazítkoval dokumenty razítkem, které měl pro tyto účely. Tím vznikl dojem, že se jedná o pravé papíry z oficiálních úřadů. J. zorganizoval 14. 5. 2009 technickou kontrolu u STK a registraci na „Bílého koně“ K. V. za stejných kondicí přes dalšího člena organizace N., který 15. 5. 2009 vystavil české papíry na vozidlo. Tyto předal J. M., který je předal D. 6. 5. 2010 bylo vozidlo v O. zajištěno.

7. Neznámí pachatelé odcizili mezi středou 10. 12. 2008, 19:00 hodin, a čtvrtkem 11. 12. 2008, 10:30 hodin, v Berlin-Prenzlauer Berg, Sonnenburger Straße, na veřejném pozemku odstavené, uzamčené a elektronickým imobilizátorem zabezpečené vozidlo BMW X5, VIN ... a.K.: ..., firmy FRG Freiraumgestaltung GmbH, Berlin-Friedrichshain, v hodnotě 45.546 EUR Poškozenému zůstaly originální klíče. Vozidlo bylo převezeno do České republiky. U vozidla byla provedena mechanická změna identifikačních znaků ... Dodatečně byla VIN vyražena na pravé přední konzole pérovací jednotky. Identifikační štítek na pravém B sloupku byl vyměněn. Předělané číslo karoserie ... patří k vozidlu, které bylo vyvezeno do USA/Florida s VIN ...Legalizace vozidla proběhla stejným způsobem za stejných podmínek přes odsouzeného J. M. předal J. lístek s údaji a čistopis francouzských dokumentů. J. vyplnil údaje podle lístku. Na dokumenty dal razítko, které měl za tímto účelem. Tím vznikl dojem, že se jedná o pravé dokumenty. J. zorganizoval 11. 11. 2009 technickou kontrolu u STK a registraci na „bílého koně“ J. R., přes dalšího člena organizace N., který 12. 11. 2009 vystavil české papíry na vozidlo. Tyto předal J. M., který je předal D. M. zasáhl 26. 1. 2010 přes OBD resp. přes přímý kontakt elektroniky do palubní elektroniky a zadal 10. 2. 2010 elektronicky falešnou VIN. Identifikační číslo v palubním počítači (...) bylo pomocí softwaru přeměněno. K tomu byly učiněny manipulace u transpondérních a individuálních dat imobilizéru, aby mohl být umožněn provoz s přidělaným klíčem, který není od výrobce.

8. Neznámý pachatel odcizil mezi 17. 9. 2009, 19:00 hodin, a 18. 9. 2009, 13.00 hodin, na pozemku firmy Schnitzer GmbH, 83395 Freilassing, Görlitzer Str. 3, uzamčený OA BMW 335i Cabrio, VIN ..., v hodnotě 62.000 EUR. Následně bylo odcizené vozidlo převezeno do České republiky. Zde předělaly neznámé osoby mechanicky a elektronicky VIN vozidla na VIN ... K tomu manipulovaly imobilizér. Legalizace vozidla proběhla stejným způsobem za stejných podmínek přes J. Tento splnil úkol M., který pracoval na povel D. M. předal J. lístek s údaji a čistopis francouzských dokumentů. J. vyplnil údaje podle lístku. Na dokumenty dal razítko, které měl za tímto účelem. Tím vznikl dojem, že se jedná o pravé dokumenty. J. zorganizoval 4. 3. 2010 technickou kontrolu u STK a registraci na „bílého koně“ B. G., za stejných kondicí přes dalšího člena organizace N., který 8. 3. 2010 vystavil české papíry na vozidlo. Tyto předal obžalovaný J. obžalovanému M., který je předal D. 3. 8. 2010 bylo vozidlo BMW 335i Cabrio zajištěno v P.

9. V noci z 1. 11. 2006, 19.00 hodin do 2. 11. 2006, 8.00 hodin bylo v 06124 Halle, Faulmannstr. 1, před bytovým pozemkem v zabezpečeném stavu odstavené vozidlo Porsche Cayenne, S Tiptronic, VIN ..., značka: ..., majitel VR Leasing AG, 65760 Eschborn, v hodnotě 66 000,00. Následné bylo vozidlo převezeno do České republiky. Kola, sedačky a palubní deska byly namontovány do vozidla z jiného odcizeného vozidla. Mechanicky byla předělána VIN na VIN ... Legalizace vozidla proběhla stejným způsobem za stejných podmínek přes J. Tento splnil úkol M., který pracoval na povel D. V této souvislosti předal M. J. lístek s údaji a čistopis francouzských dokumentů. J. vyplnil údaje podle lístku. Na dokumenty dal razítko, které měl za tímto účelem. Tím vznikl dojem, že se jedná o pravé dokumenty. J. zorganizoval 4. 3. 2010 technickou kontrolu u STK a registraci na údaje osoby R. J. Vozidlo bylo předvedeno neznámými osobami a zase odvezeno. Doklady předal o dva dny později J. M., který je předal D. Jinak stíhaný B. provedl 19. 1. 2010 registraci vozidla u městského úřadu v K. na doposud neznámé jméno. Vozidlo bylo 11. 10. 2010 zajištěno.

10. 9. 9. 2009 mezi 4.00 hodin a 5.00 hodin byl na volně dostupném pozemku firmy Autohandels Böhm v 35390 Gießen, Steinberger Weg 14, odcizen řádně uzamčený a odstavený OA BMW X5, VIN ..., majitele L. P., v hodnotě 44.950 EUR. Na vozidlo byla dána pravděpodobně reg. zn. ..., která byla krátce před tím odcizena z jiného vozidla z vedlejšího pozemku. Vozidlo bylo převezeno do České republiky. Členové organizace předělali mechanicky a elektronicky VIN na novou VIN ... Legalizace vozidla proběhla stejným způsobem za stejných podmínek přes J. Tento splnil úkol M., který pracoval na povel D. V této souvislosti předal M. J. lístek s údaji a čistopis francouzských dokumentů. J. vyplnil údaje podle lístku. Na dokumenty dal razítko, které měl za tímto účelem. Tím vznikl dojem, že se jedná o pravé dokumenty. J. zorganizoval 8. 10. 2009 technickou kontrolu u STK a registraci na „bílého koně“ S. M., za stejných okolností přes člena organizace N. Tento vystavil úřední české dokumenty na vozidlo, které předal J. M., ten je dal dál D. 26. 11. 2010 bylo vozidlo v České republice zajištěno.

11. Mezi 19. 5. 2009, 18:30 hodin, a 20. 5. 2009, 8:30 hodin, byla z pozemku firmy Autohaus Weber, 71229 Leonberg, Hertichstr. 28, za použití nářadí odcizena dvě vozidla, jedno vozidlo je VW T5 Multivan, stříbrný, VIN: ..., hodnota 27.854 EUR. Pachatel odmontoval z třetího vozidla reg. značku a dal ji na jedno z odcizených vozidel. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky. Vozidlo bylo jak mechanicky tak elektronicky neznámými osobami předěláno na padělanou VIN ... Legalizace vozidla proběhla stejným způsobem za stejných podmínek přes J. Tento splnil úkol M., který pracoval na povel D. V této souvislosti předal M. J. lístek s údaji a čistopis francouzských dokumentů. J. vyplnil údaje podle lístku. Na dokumenty dal razítko, které měl za tímto účelem. Tím vznikl dojem, že se jedná o pravé dokumenty. J. zorganizoval 8. 10. 2009 technickou kontrolu u STK a registraci na „bílého koně“, za stejných okolností přes člena organizace N. Tento vystavil úřední české dokumenty na vozidlo, které předal J. M., ten je dal dál D. 23. 2. 2011 bylo vozidlo zajištěno. Poslední majitel vozidla zakoupil vozidlo přes inzerát od neznámé osoby za 450.000 Kč.

12. Doposud neznámí pachatelé rozřízli plot na pozemku autobazaru Günter GmbH v 03050 Cottbus, Madlower Hauptstr. 63, získali přístup ke klíčové schránce na vozidle a originálním klíčem odcizili mezi 27. 11. 2010, 13.00 hodin, a 29. 11. 2010, 6.58 hodin neregistrované řádně uzamčené vozidlo Audi A4, VIN ..., v hodnotě 17.490 EUR, majitel GWENNER, Uwe, 03130 Spremberg. Originální klíč byl v boxu na klíče na vozidle. Následně bylo vozidlo převezeno do České republiky. U vozidla byla provedena mechanická a elektronická změna VIN na ... Nová VIN patří vozidlu, které bylo výrobcem vyvezeno do Švýcarska. Na zakázku jinak stíhaného M. L. provedl J. legalizaci vozidla za cenu 27.000 Kč. Za tímto účelem dostal J. od L. čistopis německých dokumentů (technický průkaz malý a velký), které vyplnil a orazítkoval, aby byl dojem, že se jedná o pravé úřední dokumenty. Vozidlo převezl na technickou kontrolu. Potom zorganizoval 8. 3. 2011 registraci vozidla stejným, výše popsaným způsobem, přes jinak stíhaného N. Tento vystavil úřední české dokumenty, které J. předal L. Vozidlo bylo 9. května 2011 zajištěno u osoby R. G., Ú. n. L., který vozidlo zakoupil za cenu 220.000 Kč.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně cizího majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (podílel se na trestné činnosti jako člen organizované skupiny, šlo o velký počet případů), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen velmi citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. května 2014

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch