11 Nd 109/2001Usnesení NS ze dne 18.05.2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci řízení o dědictví po K. N., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3, pod sp. zn. 13 D 1037/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. se zřetelem k ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc - řízení o dědictví po K. N., vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3, pod sp. zn. 13 D 1037/2000, se k návrhu závětné dědičky - pozůstalé neteře E. R. a se souhlasem závětné dědičky - pozůstalé neteře R. S., přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2001

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman