Sdělení č. o1/c46/2021 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-c46-o1
Částka 46/2021
Platnost od 10.03.2021
Vyhlášené znění 10.03.2021

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.


Na titulní straně částky 35/2021 Sb. v obsahu má v názvu předpisu č. 85 místo slova „zvůláštním“ správně být slovo „zvláštním“.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 10.03.2021 Vyhlášené znění