Sdělení č. 142/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-142
Částka 56/2021
Platnost od 31.03.2021
Vyhlášené znění 31.03.2021

142

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. března 2021

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 částka 35 611 Kč.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Odkazuje na
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.03.2021 Vyhlášené znění