Sdělení č. o1/c24/2020 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-c24-o1
Částka 24/2020
Platnost od 28.02.2020
Vyhlášené znění 28.02.2020

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.


V částce 23/2020 Sb. na straně 714 má v záhlaví i nad slovem „VYHLÁŠKA“ místo čísla „54“ správně být číslo „53“.

Na straně 715 nad slovy „NÁLEZ Ústavního soudu“ a na stranách 715 až 730 v záhlaví má místo čísla „55“ správně být číslo „54“.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.02.2020 Vyhlášené znění