Sdělení č. 91/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-91
Částka 36/2020
Platnost od 17.03.2020
Vyhlášené znění 17.03.2020

91

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. února 2020

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1. Dodatek č. 5 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017—2020, uzavřený dne 4. 11. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO

a

Svazem chemického průmyslu České republiky.

2. Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017-2023, uzavřený dne 5. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO

a

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 17. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

a

Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 9. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů České republiky

a

Zemědělským svazem České republiky.

5. Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně, uzavřený dne 19. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.

6. Dodatek č. 2 KSVS, uzavřený dne 13. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem KOVO

a

Asociací leteckých a kosmických výrobců ČR.

7. Dodatek č. 1 KSVS na roky 2019—2020, uzavřený dne 28. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 17.03.2020 Vyhlášené znění