Usnesení č. 78/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 205 o přijetí krizového opatření

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-78
Částka 32/2020
Platnost od 13.03.2020
Účinnost od 13.03.2020
Aktuální znění 13.03.2020

78

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 205

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda

ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, aby umožnil jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Provede:

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
240/2000 Sb. Krizový zákon
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
Odkazuje na
69/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
240/2000 Sb. Krizový zákon
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.03.2020 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 10:28)
0. 13.03.2020 Vyhlášené znění