Nařízení vlády č. 75/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-75
Částka 32/2020
Platnost od 13.03.2020
Účinnost od 13.03.2020
Vyhlášené znění 13.03.2020

75

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Vláda nařizuje podle § 154 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

Na konci přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb. se na samostatný řádek doplňují slova „COVID-19“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.

Souvislosti

Mění
453/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Odkazuje na
453/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
40/2009 Sb. Trestní zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.03.2020 Aktuální znění (exportováno 25.11.2020 09:11)
0. 13.03.2020 Vyhlášené znění