Sdělení č. 63/2020 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-63
Částka 26/2020
Platnost od 05.03.2020
Vyhlášené znění 05.03.2020

63

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 26. února 2020

o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 19. února 2020 vydalo výměr MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 2/2020 dne 20. února 2020 a nabývá účinnosti 1. března 2020.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Odkazuje na
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 05.03.2020 Vyhlášené znění