Nařízení vlády č. 479/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-479
Částka 195/2020
Platnost od 27.11.2020
Účinnost od 01.01.2021
Vyhlášené znění 27.11.2020

479

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

2. § 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

㤠2

Výše časového poplatku

(1) Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění, nejde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, činí

a) na rok 1500 Kč,

b) na 30 dnů 440 Kč,

c) na10 dnů 310 Kč.

(2) Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění poháněné zemním plynem nebo biometanem činí

a) na rok 750 Kč,

b) na 30 dnů 220 Kč,

c) na10 dnů 155 Kč.

§ 3

Rozlišení a výše sazeb mýtného

(1) Sazby mýtného se člení podle

a) kategorie pozemní komunikace na sazby za užívání

1. dálnice, nebo

2. silnice I. třídy,

b) kategorie vozidla na sazby pro

1. vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3, nebo

2. vozidla kategorie M2 a M3,

c) emisní třídy vozidla na sazby pro vozidla

1. do třídy EURO IV,

2. třídy EURO V a EEV,

3. třídy EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem, nebo

4. třídy EURO VI poháněná zemním plynem nebo biometanem,

d) největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy o hmotnosti

1. více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny,

2. nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun, nebo

3. nejméně 12 tun,

e) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy

1. se 2 nápravami,

2. se 3 nápravami,

3. se 4 nápravami, nebo

4. s 5 nebo více nápravami, a

f) období dne na sazby za užívání pozemní komunikace vozidlem v době

1. od 5.00 do 22.00 hodin, nebo

2. od 22.00 do 5.00 hodin.

(2) Sazby mýtného za užívání

a) dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

c) dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a

d) silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

3. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.

4. V § 5 odst. 1 se slova „celkově uloženém mýtném v tomto období“ nahrazují slovy „části mýtného celkově uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace (dále jen „sleva na mýtném“)“.

5. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „uloženého mýtného zjištěného“ nahrazují slovy „části mýtného uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace zjištěná“.

6. V § 5 odst. 2 písm. a) se částka „75000 Kč“ nahrazuje částkou „65000 Kč“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

7. V § 5 odst. 2 písm. b) se částka „110000 Kč“ nahrazuje částkou „95000 Kč“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „9“.

8. V § 5 odst. 2 písm. c) se částka „190000 Kč“ nahrazuje částkou „170000 Kč“.

9. V § 5 odst. 2 písm. d) se částka „300000 Kč“ nahrazuje částkou „270000 Kč“.

10. V § 5 odst. 3 se slova „uloženého mýtného“ nahrazují slovy „části mýtného uložené“.

11. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.

Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3

Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 činí

a) v době od 5.00 do 22.00 hodin

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Největší povolená hmotnostEmisní třída
EURO 0-IVEURO V, EEVEURO VI
s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem
EURO VI
vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem
Počet náprav
234≥5234≥5234≥5234≥5
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny0,0560,0760,0960,1160,0480,0640,0810,0990,0440,0600,0760,0920,0420,0560,0710,086
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun1,1631,5631,9832,4080,9851,3241,6802,0400,9181,2341,5661,9010,8611,1571,4681,782
nejméně 12 tun3,0454,0915,1916,2952,5803,4664,3985,3332,4043,2304,0994,9692,2533,0283,8424,657

b) v době od 22.00 do 5.00 hodin

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Největší povolená hmotnostEmisní třída
EURO 0-IVEURO V, EEVEURO VI
s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem
EURO VI
vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem
Počet náprav
234≥5234≥5234≥5234≥5
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny0,0570,0760,0960,1170,0480,0640,0820,0990,0450,0600,0760,0930,0420,0560,0720,087
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun1,1691,5711,9932,4210,9921,3321,6912,0530,9241,2421,5761,9140,8671,1651,4781,795
nejméně 12 tun3,0604,1125,2186,3242,5963,4874,4255,3612,4203,2514,1264,9972,2693,0493,8694,686

“.

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.

Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3

Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 činí

a) v době od 5.00 do 22.00 hodin

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Největší povolená hmotnostEmisní třída
EURO 0-IVEURO V, EEVEURO VI
s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem
EURO VI
vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem
Počet náprav
234≥5234≥5234≥5234≥5
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny0,0360,0480,0610,0740,0270,0370,0470,0570,0240,0320,0410,0500,0210,0290,0360,044
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun0,7430,9981,2661,5370,5650,7590,9631,1700,4980,6690,8491,0310,4400,5920,7510,912
nejméně 12 tun1,9442,6113,3144,0161,4791,9872,5213,0531,3031,7512,2222,6891,1531,5491,9652,378

b) v době od 22.00 do 5.00 hodin

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Největší povolená hmotnostEmisní třída
EURO 0-IVEURO V, EEVEURO VI
s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem
EURO VI
vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem
Počet náprav
234≥5234≥5234≥5234≥5
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny0,0360,0490,0620,0750,0280,0370,0470,0570,0240,0330,0420,0500,0220,0290,0370,045
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun0,7491,0061,2761,5500,5710,7670,9741,1820,5040,6770,8591,0430,4460,6000,7610,924
nejméně 12 tun1,9602,6333,3414,0441,4952,0082,5483,0821,3191,7722,2492,7181,1681,5701,9922,406

“.

13. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.

Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3

Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 činí

a) v době od 5.00 do 22.00 hodin

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Největší povolená hmotnostEmisní třída
EURO 0-IVEURO V, EEVEURO VI
s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem
EURO VI
vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem
Počet náprav
2≥32≥32≥32≥3
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny0,0510,0680,0430,0580,0400,0540,0370,050
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun0,6400,8590,5420,7280,5050,6790,4730,636
nejméně 12 tun0,7611,0230,6450,8660,6010,8070,5630,757

b) v době od 22.00 do 5.00 hodin

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Největší povolená hmotnostEmisní třída
EURO 0-IVEURO V, EEVIEURO VI
s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem
EURO VI
vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem
Počet náprav
2≥32≥32≥32≥3
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny0,0510,0680,0430,0580,0400,0540,0380,051
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun0,6430,8640,5450,7330,5080,6830,4770,641
nejméně 12 tun0,7651,0280,6490,8720,6050,8130,5670,762

“.

14. Doplňuje se příloha č. 4, která zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.

Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3

Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3 činí

a) v době od 5.00 do 22.00 hodin

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Největší povolená hmotnostEmisní třída
EURO 0-IVEURO V, EEVEURO VI
s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem
EURO VI
vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem
Počet náprav
2≥32≥32≥32≥3
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny0,0320,0430,0250,0330,0220,0290,0190,026
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun0,4080,5490,3110,4170,2740,3680,2420,325
nejméně 12 tun0,4860,6530,3700,4970,3260,4380,2880,387

b) v době od 22.00 do 5.00 hodin

Tabulka sazeb mýtného [Kč/km]
Největší povolená hmotnostEmisní třída
EURO 0-IVEURO V, EEVEURO VI
s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem
EURO VI
vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem
Počet náprav
2≥32≥32≥32≥3
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny0,0330,0440,0250,0330,0220,0290,0190,026
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun0,4120,5530,3140,4220,2770,3720,2460,330
nejméně 12 tun0,4900,6580,3740,5020,3300,4430,2920,392

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Souvislosti

Mění
240/2014 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Odkazuje na
240/2014 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2021 Aktuální znění (exportováno 16.06.2021 20:32)
0. 27.11.2020 Vyhlášené znění