Usnesení č. 441/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 1110 o přijetí krizového opatření

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-441
Částka 180/2020
Platnost od 30.10.2020
Účinnost od 02.11.2020
Aktuální znění 02.11.2020

441

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č. 1110

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
391/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 do 23. prosince 2020
240/2000 Sb. Krizový zákon
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
Odkazuje na
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
240/2000 Sb. Krizový zákon
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 02.11.2020 Aktuální znění (exportováno 24.01.2021 00:53)
0. 30.10.2020 Vyhlášené znění