Usnesení č. 427/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 1084 o změně krizového opatření

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-427
Částka 172/2020
Platnost od 22.10.2020
Účinnost od 23.10.2020
Aktuální znění 23.10.2020

427

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 22. října 2020 č. 1084

o změně krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 23. října 2020 od 00:00 hod.

mění bod I/1 usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079, vyhlášeného pod č. 425/2020 Sb., tak, že se slova „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,“ nahrazují slovy „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem,“.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
391/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 do 23. prosince 2020
240/2000 Sb. Krizový zákon
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
Mění
425/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1079 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, o omezení provozu provozovny stravovacích služeb, klubů a diskoték a činnosti nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2
Odkazuje na
425/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1079 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, o omezení provozu provozovny stravovacích služeb, klubů a diskoték a činnosti nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2
240/2000 Sb. Krizový zákon
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.10.2020 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 12:39)
0. 22.10.2020 Vyhlášené znění