Sdělení č. 290/2020 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-290
Částka 111/2020
Platnost od 24.06.2020
Vyhlášené znění 24.06.2020

290

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 15. června 2020

o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019


Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2019 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2019:

1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2019 činil 6065424.

2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2019 činila 90880503,077 MWh.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
458/2000 Sb. Energetický zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 24.06.2020 Vyhlášené znění