Usnesení č. 106/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 247 o přijetí krizového opatření

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-106
Částka 41/2020
Platnost od 18.03.2020
Aktuální znění 31.03.2020

106

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. března 2020 č. 247

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
240/2000 Sb. Krizový zákon
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
Je měněn
153/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření
142/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 334 o výjimkách ze zákazu vstupu cizinců na území České republiky a o výjimkách ze zákazu vycestování z území České republiky
Je odkazován z
153/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření
142/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 334 o výjimkách ze zákazu vstupu cizinců na území České republiky a o výjimkách ze zákazu vycestování z území České republiky
132/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 310 o výjimce udělené ministrem vnitra pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému
Odkazuje na
85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 215 o zákazu volného pohybu osob a omezení pohybu
69/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.03.2020 142/2020 Sb., 153/2020 Sb. Aktuální znění (exportováno 25.10.2020 06:15)
0. 18.03.2020 Vyhlášené znění