Zákon č. 49/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-49
Částka 19/2019
Platnost od 15.02.2019
Účinnost od 01.04.2019
Aktuální znění 01.04.2019

49

ZÁKON

ze dne 31. ledna 2019,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb. a zákona č. 226/2017 Sb., se za slova „27. červen - Den památky obětí komunistického režimu“ vkládají slova „ , 8. říjen - Památný den sokolstva“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

v z. Brabec v. r.

Souvislosti

Mění
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
Odkazuje na
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2019 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 07:10)
0. 15.02.2019 Vyhlášené znění