Zákon č. 48/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-48
Částka 19/2019
Platnost od 15.02.2019
Účinnost od 15.02.2019
Aktuální znění 15.02.2019

48

ZÁKON

ze dne 31. ledna 2019,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., se slova „17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii“ nahrazují slovy „17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

v z. Brabec v. r.

Souvislosti

Mění
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
Odkazuje na
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.02.2019 Aktuální znění (exportováno 22.04.2019 03:07)
0. 15.02.2019 Vyhlášené znění