Zákon č. 356/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-356
Částka 149/2019
Platnost od 31.12.2019
Účinnost od 01.02.2020
Aktuální znění 01.02.2020

356

ZÁKON

ze dne 4. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb., zákona č. 226/2017 Sb. a zákona č. 49/2019 Sb., se za slova „27. červen - Den památky obětí komunistického režimu,“ vkládají slova „21. srpen - Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy,“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Souvislosti

Mění
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
Odkazuje na
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.2020 Aktuální znění (exportováno 07.04.2020 09:55)
0. 31.12.2019 Vyhlášené znění