Nařízení vlády č. 335/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-335
Částka 142/2019
Platnost od 17.12.2019
Účinnost od 01.01.2020
Aktuální znění 01.01.2020

335

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.

Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1827 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančního limitu pro koncese.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1828 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1829 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1830 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1 písm. a) se částka „3873000 Kč“ nahrazuje částkou „3568000 Kč“.

3. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. b) se částka „5944000 Kč“ nahrazuje částkou „5494000 Kč“.

4. V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se částka „11915000 Kč“ nahrazuje částkou „10989000 Kč“.

5. V § 3 odst. 3, § 3 odst. 4 písm. b) a v § 4 se částka „149224000 Kč“ nahrazuje částkou „137366000 Kč“.

6. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se částka „20172000 Kč“ nahrazuje částkou „19257000 Kč“.

7. V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 5 písm. b) se částka „26897000 Kč“ nahrazuje částkou „25676000 Kč“.

8. V § 5 písm. a) se částka „2151000 Kč“ nahrazuje částkou „2054000 Kč“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.

Souvislosti

Mění
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Odkazuje na
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2020 Aktuální znění (exportováno 04.12.2020 09:29)
0. 17.12.2019 Vyhlášené znění