Sdělení č. 27/2019 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-27
Částka 11/2019
Platnost od 01.02.2019
Vyhlášené znění 01.02.2019

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 24. ledna 2019

o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 15. listopadu 2018 bylo schváleno Cenové rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Cenové rozhodnutí bylo publikováno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 11 ze dne 21. prosince 2018 a nabylo účinnosti dne 1. ledna 2019.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 01.02.2019 Vyhlášené znění