Nařízení vlády č. 245/2019 Sb.Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-245
Částka 105/2019
Platnost od 24.09.2019
Účinnost od 01.01.2020
Aktuální znění 01.01.2020

245

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. září 2019

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Prostředky státního rozpočtu

Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona pro rok 2020 činí 27000000000 Kč.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2020 Aktuální znění (exportováno 02.06.2020 16:12)
0. 24.09.2019 Vyhlášené znění