Sdělení č. 24/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-24
Částka 10/2019
Platnost od 29.01.2019
Vyhlášené znění 29.01.2019

24

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 28. ledna 2019

o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí, konaného dne 26. ledna 2019, vyhlášeného sdělením Ministerstva vnitra č. 267/2018 Sb.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky opakovaného hlasování:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 2

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 698

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 521

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 22

v tom podle volebních stran:

47 Komunistická strana Čech a Moravy 6

90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 16

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Odkazuje na
267/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.01.2019 Vyhlášené znění