Sdělení č. 23/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-23
Částka 10/2019
Platnost od 29.01.2019
Vyhlášené znění 29.01.2019

23

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 28. ledna 2019

o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky dodatečných voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 26. ledna 2019, vyhlášených sdělením Ministerstva vnitra č. 243/2018 Sb.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky dodatečných voleb:

a) celkový počet obcí,ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 17

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 4143

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 2738

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 129

v tom podle volebních stran:

53 Občanská demokratická strana 1

80 Nezávislý kandidát 15

90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 108

166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Odkazuje na
243/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.01.2019 Vyhlášené znění