Sdělení č. 198/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-198
Částka 84/2019
Platnost od 08.08.2019
Vyhlášené znění 08.08.2019

198

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 1. srpna 2019

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifikace IR-DRG“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb., ze dne 13. října 2005, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), ve znění pozdějších předpisů.

Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2020, stejně jako pro klasifikaci IR-DRG pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2018 (referenční období) vydává definiční manuál, verze 017 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 017 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 017. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG budou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách nejpozději 90 dnů před skončením kalendářního roku 2019.


Předseda:

v z. Ing. Krumpová v. r.

1. místopředsedkyně

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Je odkazován z
268/2019 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
Odkazuje na
427/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospizalizovaných pacientů (IR-DRG)
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 08.08.2019 Vyhlášené znění