Nařízení vlády č. 185/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-185
Částka 79/2019
Platnost od 25.07.2019
Účinnost od 01.01.2021
Aktuální znění 01.01.2021

185

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. července 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování, se v části tabulky označené nadpisem „Identifikační údaje“ za položku „6. Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání (kód) AA0223“ vkládá nová položka 7, která zní:

7. Kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání AA1867“.

Dosavadní položky 7 až 46 se označují jako položky 8 až 47.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

Souvislosti

Mění
57/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
Odkazuje na
57/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2021 Aktuální znění (exportováno 22.04.2021 20:36)
0. 25.07.2019 Vyhlášené znění