Vyhláška č. 13/2019 Sb.Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-13
Částka 6/2019
Platnost od 18.01.2019
Účinnost od 30.01.2019
Aktuální znění 30.01.2019

13

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2019

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 30. ledna 2019 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2019 II (dále jen „dvacetikoruna“).

§ 2

(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu, hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchylek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po 2. září 20121).

(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét Viléma Pospíšila. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavřeném opisu zleva letopočet „1873“, text „VILÉM POSPÍŠIL“, letopočet „1942“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména, přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.

(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2019.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 13/2019 Sb.

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2019 II
(rubová strana)

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2019 II (rubová strana)

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je odkazován z
13/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
Odkazuje na
13/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
111/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.01.2019 Aktuální znění (exportováno 21.10.2019 09:48)
0. 18.01.2019 Vyhlášené znění