Sdělení č. 53/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-53
Částka 27/2018
Platnost od 04.04.2018
Vyhlášené znění 04.04.2018

53

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. března 2018

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2018 do 30. dubna 2019 částka 29504 Kč.


Ministryně:

Ing. Němcová, MBA, v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Odkazuje na
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 04.04.2018 Vyhlášené znění