Sdělení č. 5/2018 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-5
Částka 3/2018
Platnost od 09.01.2018
Vyhlášené znění 09.01.2018

5

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 8. ledna 2018

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 242/2017 Sb. se dne 6. ledna 2018 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 1

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 92

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 80

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 5 v tom podle volebních stran:

90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 4

470 Sdružení STAN, NK 1

541 Sdružení Piráti, NK 0

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Mgr. Metnar v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Odkazuje na
242/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 09.01.2018 Vyhlášené znění