Nařízení vlády č. 327/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-327
Částka 159/2018
Platnost od 28.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Aktuální znění 01.01.2019

327

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky:


§ 1

Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod, se zrušuje.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Souvislosti

Ruší
143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu
Odkazuje na
143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu
1/1993 Sb. Ústava České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2019 Aktuální znění (exportováno 16.07.2019 00:40)
0. 28.12.2018 Vyhlášené znění