Nařízení vlády č. 325/2018 Sb.Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-325
Částka 157/2018
Platnost od 20.12.2018
Účinnost od 01.01.2019
Aktuální znění 01.01.2019

325

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018

o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje výši úhrady za

a) atestační zkoušku a

b) aprobační zkoušku.

§ 2

Výše úhrady

(1) Výše úhrady činí za

a) atestační zkoušku 500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 250 Kč,

b) první opakování atestační zkoušky 3500 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 2000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 1500 Kč,

c) druhé a každé další opakování atestační zkoušky 5000 Kč, přičemž úhrada za

1. teoretickou část zkoušky činí 3000 Kč,

2. praktickou část zkoušky činí 2000 Kč.

(2) Výše úhrady činí za

a) aprobační zkoušku 7000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 1500 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1500 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 4000 Kč,

b) první opakování aprobační zkoušky 10000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 2000 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 6000 Kč,

c) druhé a každé další opakování aprobační zkoušky 15000 Kč, přičemž úhrada za

1. písemný test odborných znalostí činí 3000 Kč,

2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3000 Kč,

3. ústní odbornou zkoušku činí 9000 Kč.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
Odkazuje na
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2019 Aktuální znění (exportováno 24.10.2020 06:19)
0. 20.12.2018 Vyhlášené znění