Sdělení č. 318/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-318
Částka 156/2018
Platnost od 20.12.2018
Vyhlášené znění 20.12.2018

318

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 14. prosince 2018

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro rok 2019 platovou základnu ve výši 82344,60 Kč.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Odkazuje na
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 20.12.2018 Vyhlášené znění