Sdělení č. 313/2018 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-313
Částka 154/2018
Platnost od 20.12.2018
Vyhlášené znění 20.12.2018

313

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 13. prosince 2018

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2019 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, a aktualizovaného sdělením Českého statistického úřadu č. 513/2004 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 332/2015 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2016 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 419/2016 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 450/2017 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 114/2018 Sb.

Do aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) jsou promítnuty změny v mezinárodní normě ISO 4217, kterou na svých internetových stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.


Příloha

Tab. č. 1: Zavedené položky Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2019:

MěnaAlfabetický kódNumerický kód
Unidad PrevisionalUYW927
bolívarVES928

Tab. č. 2: Zrušená položka Číselníku měn a fondů (ČMF) k 31. prosinci 2018:

MěnaAlfabetický kódNumerický kód
bolívar fuerteVEF937

Tab. č. 3: Změna názvu položky Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2019:

Alfabetický kódNumerický kódNázev měny
do 31.12. 2018
Název měny s účinností
od 1. 1. 2019
PHP608filipínské pisofilipínské peso

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Mění
525/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
Odkazuje na
114/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
450/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
419/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
206/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
332/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
412/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
513/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
525/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 20.12.2018 Vyhlášené znění