Sdělení č. 311/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-311
Částka 154/2018
Platnost od 20.12.2018
Vyhlášené znění 20.12.2018

311

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 12. prosince 2018

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 činí 31225 Kč.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
Odkazuje na
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 20.12.2018 Vyhlášené znění