Sdělení č. 295/2018 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-295
Částka 147/2018
Platnost od 20.12.2018
Aktuální znění 01.02.2019

295

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. prosince 2018

o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 28. listopadu 2018 vydalo výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 14/2018 dne 30. listopadu 2018 a nabývá účinnosti 1. ledna 2019 s tím, že maximální ceny podle části I. oddílu A položky č. 3 nabývají účinnosti 1. prosince 2018.

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 28. ledna 2019 vydalo výměr MF č. 02/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem č. 01/2019 pro rok 2019.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 02/2019 dne 29. ledna 2019 a nabývá účinnosti 1. února 2019.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Je měněn
40/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Odkazuje na
526/1990 Sb. Zákon o cenách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.2019 40/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 18.08.2019 03:19)
0. 20.12.2018 Vyhlášené znění